Bảng giá đất Bình Chánh

Bảng giá đất Bình Chánh 2023: Xem chi tiết về bảng giá đất ở Bình Chánh, nơi có vị trí tuyệt vời, giao thông thuận tiện và nhiều diện tích.

Giá trung bình cho mặt tiền và phố là 22,5 triệu VND/m2. 22% ▼ Căn hộ: 26,5 triệu VND/m2 1,35% ▼ Ngõ, hẻm 27,8 triệu/m2 0,5% ▲ Đất 15,5 triệu/m2 3,5% Giá đất theo đường

Bang-gia-dat-binh-chanh-3

Bảng giá đất Bình Chánh Năm 2023

 • Thị trấn Tân Túc có giá trung bình là 16,3 triệu VND mỗi mét vuông. 25% ▲
 • Tân Túc, thị trấn Tân Túc, 26,4 triệu VND mỗi mét vuông 0,1%
 • Xã An Phú Tây – Hưng Long có giá 16,4 triệu VND mỗi mét vuông. 6:2,2%
 •  Xã An Phú Tây, đường Nguyễn Văn Linh, giá 16,7 triệu VND mỗi mét vuông 3.2%
 • Xã An Phú Tây có Võ Văn Vân với giá 7,3 triệu/m2;
 • Xã Bình Chánh có Bình Trường với giá 16,6 triệu/m2; Xã Bình Chánh có Bờ Kinh T14 với giá 17,2 triệu/m2; và Bờ Nhà Thờ với giá 15,6 triệu/m2. 20%
 • Xã Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 12,7 triệu VND mỗi mét vuông 38,1%
 • Xã Đinh Văn Ước 10,2 triệu/m2 và Đoàn Nguyễn Tuân 13,6 triệu/m2. 8:2%
 • Đoàn Nguyễn Tuấn Xã Bình Chánh 10,4 triệu VND mỗi mét vuông 28% Hoàng Phan Thái Xã Bình Chánh 16,4 triệu VND mỗi mét vuông 4.1%
 • ▼ Hương lộ 11 Xã Bình Chánh, giá 15,1 triệu VND/m2. 0,38%
 • ▲ Huỳnh Văn Trí Xã Bình Chánh 17 triệu VND mỗi mét vuông 2.8%
 • ▲ Xã Bình Chánh, Nguyễn Trung Trực, 9 triệu VND mỗi mét vuông 9,9% Xã Bình Chánh có giá 16,7 triệu VND mỗi mét vuông, trong khi Trịnh Như Khuê có giá 11,8 triệu VND mỗi mét vuông. 17.8%
 • Vĩnh Lộc A ở Xã Bình Chánh có giá 16,3 triệu/m2; Đường số 1 ở Xã Bình Hưng có giá 38,5 triệu/m2. 66% Đường số 10 của Xã Bình Hưng có giá 120 triệu VND mỗi mét vuông, đường số 18 của Xã Bình Hưng có giá 40,7 triệu VND mỗi mét vuông và đường số 22 của Xã Bình Hưng có giá 23,5 triệu VND mỗi mét vuông. 81%
 • ▲ Đường số 5 của Xã Bình Hưng có giá trị 135 triệu VND mỗi mét vuông. 3.6% Đường số 7 trong Xã Bình Hưng có giá 71,4 triệu VND/m2; Đường số 8 trong Xã Bình Hưng có giá 124 triệu VND/m2. 21%
 • Đường số 9A ở Xã Bình Hưng có giá 41,8 triệu/m2 và Đường số 9 ở Xã Bình Hưng có giá 160 triệu/m2. 1,1%
 • Xã Bình Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, giá 112 triệu VND mỗi mét vuông 184,6%
 • ▲ Phạm Hùng Xã Bình Hưng 55,4 triệu VND mỗi mét vuông 10,0%
 • ▲ Quốc lộ 50 Xã Bình Hưng 37,7 triệu VND mỗi mét vuông 64,6 %;
 • ▲ Đường số 10 Xã Bình Lợi có giá 11,8 triệu VND mỗi mét vuông. 0,1%
 • ▲ Tỉnh lộ 10 Xã Bình Lợi 14,6 triệu VND/m2 5,2 %
 • ▼ Trần Văn Giàu Xã Bình Lợi 16,9 triệu VND mỗi mét vuông 6:6%
 • ▲ Vườn Thơm Xã Bình Lợi có giá 20,5 triệu VND/m2; Bà Cả Xã Đa Phước có giá 10,2 triệu VND/m2; và Đa Phước Xã Đa Phước có giá 13 triệu VND/m2. 20% ▼ Quốc lộ 50 Xã Đa Phước 12 triệu VND/m2 7,7 % Xã An Phú Tây có giá trị 34,3 triệu VND/m2. Xã An Phú Tây có giá trị 21,1 triệu VND/m2. 4.4% Đoàn Nguyễn Tuân Xã Hưng Long 24,2 triệu VND mỗi mét vuông 11,0%
 • ▲ Đoàn Nguyễn Tuấn Xã Hưng Long 24,5 triệu VND mỗi mét vuông 1:4,4% 16,5 triệu VND mỗi mét vuông 3.6%
 • ▲ Tỉnh Lộ 10 Xã Lê Minh Xuân 14,1 triệu VND mỗi mét vuông 6:6% Xã Trần Đại Nghĩa Lê Minh Xuân có giá 25,6 triệu VND mỗi mét vuông, trong khi Xã Trần Văn Giàu Lê Minh Xuân có giá 15,3 triệu VND mỗi mét vuông. 0,3%
 • ▲ An Hạ Xã Phạm Văn Hai có giá 11,2 triệu VND mỗi mét vuông. 0,3% Xã Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Bứa 5,3 triệu VND mỗi mét vuông 15:2% Thanh niên Xã Phạm Văn Hai 8,7 triệu/m2—Tỉnh Lộ 10 17,1 triệu/m2 23,0%
 • ▲ Xã Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai 17 triệu VND mỗi mét vuông 4.99%
 • ▲ Đường số 15 của Xã Phong Phú có giá trị 22,4 triệu VND mỗi mét vuông. 70% Đường số 3A của Xã Phong Phú có giá 26,7 triệu VND mỗi mét vuông, trong khi đường Nguyễn Văn Linh của Xã Phong Phú có giá 26,8 triệu VND mỗi mét vuông. 0,75%
 • ▼ Quốc lộ 50 Xã Phong Phú 11,8 triệu VND mỗi mét vuông 50% Tân Liêm Xã Phong Phú: 13 triệu USD/m2 35,6% Trịnh Quang Nghị Xã Phong Phú 23,2 triệu VND mỗi mét vuông 34,7% Đoàn Nguyễn Tuấn Xã Quy Đức 32,7 triệu VND mỗi mét vuông 1,88% Xã Quy Đức có giá bán mỗi mét vuông là 13,1 triệu VND; Xã Quy Đức có giá bán mỗi mét vuông là 16,7 triệu VND; và Quốc Lộ 50 có giá bán mỗi mét vuông là 14,5 triệu VND. 27% Xã Quy Đức có giá 7,3 triệu VND mỗi mét vuông. Dương Đình Cúc Xã Tân Kiên: 23,2 triệu VND mỗi mét vuông 13% Xã Tân Kiên, tỉnh Hưng Nhơn, có giá 8,8 triệu VND mỗi mét vuông. 53% Xã Tân Kiên, Huỳnh Bá Chánh 22,7 triệu VND mỗi mét vuông 6,8 %
 • ▼ Trần Đại Nghĩa Xã Tân Kiên 34 triệu VND mỗi mét vuông 23%
 • ▲ Lương Ngang Xã Tân Nhựt 20,7 triệu VND mỗi mét vuông 2.1% Bờ Kinh T12 Tân Quý Tây 12,5 triệu VND mỗi mét vuông 1: 0,7% Xã Tân Quý Tây, Đinh Đức Thiện 12 triệu VND mỗi mét vuông Đoàn Nguyễn Tuấn Xã Tân Quý Tây 26,7 triệu VND mỗi mét vuông 25%
 • ▲ Trần Văn Giàu Xã Tân Tạo 12,9 triệu VND mỗi mét vuông 12%
 • ▼ Võ Văn Vân Xã Tân Tạo 14,2 triệu VND mỗi mét vuông 9:3% Xã Vĩnh Lộc A, Lê Thị Ngây 12,9 triệu VND mỗi mét vuông Liên Ấp 1-2-3 Xã Vĩnh Lộc A 26,3 triệu VND mỗi mét vuông 1,34%
 • ▲ Liên Ấp 2-3-4 của Xã Vĩnh Lộc A có giá 8 triệu/m2, trong khi Liên Ấp 2-6 của Xã Vĩnh Lộc A có giá 25,3 triệu/m2. 49%
 • ▲ Liên Ấp 6-2 Xã Vĩnh Lộc A 10,4 triệu VND mỗi mét vuông 51,8% Xã Vĩnh Lộc A có giá bán mỗi mét vuông là 23,2 triệu VND; Xã Phạm Văn Sáng có giá bán mỗi mét vuông là 21,2 triệu VND; và Quách Điêu có giá bán mỗi mét vuông là 23,6 triệu VND. 12%
 • ▲ Quốc lộ 50 Xã Vĩnh Lộc A 8,9 triệu VND mỗi mét vuông Thới Hòa Xã Vĩnh Lộc A: 22 triệu VND/m2. 38,2 % Xã Vĩnh Lộc A—11 triệu VND mỗi mét vuông 37,2% Cây Cám Xã Vĩnh Lộc B 46,4 triệu VND/m2 — Kênh Trung ương Xã Vĩnh Lộc B 2,8 triệu VND mỗi mét vuông — Kinh Liên Vùng Xã Vĩnh Lộc B: 662 nghìn VND mỗi mét vuông 4,6/6
 • ▲ Xã Vĩnh Lộc B, Hùng Cường 26,1 triệu/m2 :47,2% Xã Vĩnh Lộc B, Nguyễn Thị Tú, giá 45,2 triệu VND/m2. 2.1%
 • ▲ Xã Vĩnh Lộc B: 11,5 triệu VND mỗi mét vuông 37,2%
 • ▲ Xã Vĩnh Lộc B: 20 triệu VND mỗi mét vuông 195,9%
 • ▲ Võ Văn Vân Xã Vĩnh Lộc B 34,9 triệu VND mỗi mét vuông 3,3% Giá đất bình chánh mới nhất vào tháng 10 năm 2023

Từ khóa phổ biến nhất khi tìm kiếm đất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là “giá đất Bình Chánh”. Bài viết bên dưới sẽ giải thích tại sao thị trường nhà đất huyện Bình Chánh lại thu hút nhà đầu tư đến như vậy.

Mức giá hiện tại của đất Bình Chánh

Giá đất Bình Chánh năm 2023 cao hơn nhiều so với năm 2021. Đất Bình Chánh đang tăng giá nhanh chóng vì bảng giá đất của huyện thể hiện sự biến động mạnh. Cụ thể:

 • Khu Trung Sơn cũng có giá tăng lên 130-140 triệu đồng/m2.
 • Giá đất ở Xã Phong Phú cũng tăng lên 40 triệu đồng/m2.
 • Đất Vĩnh Lộc A có giá 30 triệu đồng/m2.
 • Đất Vĩnh Lộc B có giá 9 triệu đồng/m2.
 • Giá đất ở Tân Túc là 23 triệu đồng mỗi mét vuông.
 • Khu biệt thự Mizuki Park giá giao động 18 -20 tỷ/ căn 300m2
 • The Mizuki nằm trong khu đô thị Mizuki Park có giá bán từ 37tỷ – 70 tỷ/ căn view Sông

So với năm trước, ngày càng có nhiều thông tin về đất chính chủ ở Bình Chánh. Đất Bình Chánh, sổ hồng riêng hiện có thể được mua với giá cao hơn thay vì giá thấp như trước đây.

Bang-gia-dat-binh-chanh-2

Cách tìm kiếm giá chính xác cho đất Bình Chánh

Trở thành thành viên của một nhóm bất động sản trên mạng xã hội

Hiện nay, các nền tảng truyền thông xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mọi người có thể mua bán và trao đổi thông tin dễ dàng. Với việc tham gia vào các hội nhóm bất động sản, bạn sẽ dễ dàng thảo luận và tham khảo giá đất Bình Chánh với các chuyên gia, người bán và người có kinh nghiệm mua bán bất động sản. Tuy nhiên, hội nhóm có thể đưa ra thông tin sai lệch để dễ dàng bán đất. Bạn nên cẩn thận khi sử dụng thông tin của họ.

Tìm kiếm thông tin trên trang BĐS tốt

Nếu bạn không tin vào các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, thì bạn có thể tìm kiếm thông tin chính xác hơn ở những trang BĐS được đánh giá cao. Mizukipark.co cung cấp thông tin và tin tức được chọn lọc kỹ lưỡng. Tôi tin rằng bạn sẽ dễ dàng truy cập thông tin về giá nhà đất.

Bang-gia-dat-binh-chanh-1

Kiểm tra giá trị nhà đất bằng cách sử dụng ngân hàng

Hiện nay, các ngân hàng có thể biết chính xác về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giá trị thực của miếng đất mà họ dự định mua nhờ dữ liệu chất lượng cao. Đảm bảo rằng bạn không mua miếng đất quá “đắt”, bạn nên sử dụng dịch vụ thẩm định giá của ngân hàng để xác định chính xác giá trị của miếng đất đó để ngân hàng kiểm tra giá trị của nó.

Thăm quan địa điểm trực tiếp

Bạn có thể xác định xem giá của mảnh đất ở Bình Chánh có thực sự hấp dẫn hay không bằng cách thăm quan trực tiếp mảnh đất. Điều này giúp bạn ra quyết định tốt hơn. Ngoài ra, bạn sẽ dễ dàng trao đổi với chủ đất trong quá trình gặp mặt và tham khảo giá đất của các khu đất xung quanh để lựa chọn phù hợp với bản thân.

Đây là một số thông tin liên quan đến giá đất ở Bình Chánh cho những người muốn mua đất cho công ty hoặc cá nhân. Ngoài ra, hãy luôn theo dõi các thông tin cập nhật trên trang Mizukipark.co để tìm kiếm giá đất Bình Chánh tốt nhất. ngoài ra bạn có thể tìm các thông tin chung cư căn hộ bào gồm giá bán, giá thuê, kinh nghiệm thuê và mua các chung cư cao cấp như Mizuki Park Bình Chánh, Westgate Bình Chánh hay các sản phẩm giá rẻ như Ehomes Nam Sài Gòn, Lovera Vista ……

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn và gửi thông tin mới của dự án cho Quý Khách trong thời gian sớm nhất.

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

  Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

   

  Mã: